Класация на най-високо оценените фирми

Победители
I
Място
II
Място
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

EUROMEBEL

2022 Лауреат_конкурс
8.4
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати