Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
I
Място
II
Място
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Essenza

2022 Лауреат_конкурс
8.2
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Oldstyle

2022 Лауреат_конкурс
8.5
Лауреати
Лауреати
Лауреати

JYSK

2022 Лауреат_конкурс
8.6
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати